Scroll to top
©2021-2023 Belun Technology

Hi-Eggo (Episode 3)


Belun Technology - December 16, 2021 - 0 comments

3rd episode at Hi-Eggo (健康旦) with Dr Jonathan Ku & our CEO Lydia Leung to share more about sleep apnea treatment & sleep technology.

2:50 由病人牙膠套出問題留意到其他問題

3:40 睡眠循環不停受到打擾

6:30 睡眠窒息症跟磨牙嘅關係

8:45 小朋友磨牙嘅問題

10:50 唔理磨牙嘅後果

12:45 為何晚上瞓覺先會磨牙

14:20 牙膠對磨牙嘅幫助

16:00 磨牙嘅治療方法

17:00 磨牙及睡眠窒息症可以斷尾?

18:00 好轉後可否停用牙膠,到有事時再用

21:00 睡眠窒息症嘅牙膠

21:30 肌功能訓練

21:50 舌頭伸展訓練

26:00 人工智能對牙科嘅發展

29:40 經常磨牙會令牙齒崩裂

_________________________

33:50 指環同人工智能點幫助都市人

34:20 指環如何收集到血氧參數

37:30 指環可以監察治療進度

39:00 指環長期配戴

40:14 忽視睡眠窒息症嘅後果

41:30 睡眠窒息症嘅病徵